Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Vào ngày 01/9/2021, Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành (“Nghị định 69/2021/NĐ-CP”) chính thức có hiệu lực thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đã chính thức có hiệu lực. Một số nội dung nổi bật của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP bao gồm:

Thứ nhất, xác định các nguyên tắc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó: 

  • Bổ sung trường hợp phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư do sự cố, thiên tai, cháy nổ khi nhà chung cư này chưa có trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện ngay việc di dời các hộ gia đình ra khỏi nhà chung cư này, sau đó bổ sung vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của địa phương.
  • Xác định các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không phải dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  • Trong trường hợp địa phương triển khai thực hiện một dự án đối với các khu chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt thì chủ đầu tư được phân kỳ đầu tư để thực hiện dự án khu chung cư.
  • Trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được chấp thuận thì cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định kéo dài hoặc chấm dứt việc thực hiện dự án đầu tư. 

Thứ hai, Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch, cụ thể như sau:

  • Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ.
  • Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, cục bộ, … theo có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.
  • Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, gồm: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc diện phải phá dỡ nhưng nằm trong khu vực có nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ.

Thứ ba, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập và thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại thay vì việc lập quy hoạch chi tiết do chủ đầu tư thực hiện như trước đây.

Thứ tư, chỉ ra các nguyên tắc trong việc xây dựng và thực hiện phương án bồi thường áp dụng cho các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Đồng thời, quy định hệ số bồi thường và giao cho cơ quan địa phương căn cứ vào từng khu vực dự án để xác định hệ số này.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.