NGUYỄN THỊ TRÀ MY | Selina

Cộng sự

PDF Profile

Tiểu sử

Bà Nguyễn Thị Trà My gia nhập Apolat Legal từ tháng 10 năm 2018 và hiện là Trợ lý luật sư. Bà My đã tham gia hỗ trợ các Luật sư công việc liên quan đến thương lượng, giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong lĩnh vực lao động, BHXH, dân sự, kinh doanh thương mại…Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn lao động và tư vấn hợp đồng cũng là thế mạnh của Bà My.

Lĩnh vực hành nghề

Bà My thường xuyên tham gia xử lý các công việc liên quan đến tư vấn, giải quyết tranh chấp dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, bất động sản, hợp đồng tại Việt Nam.

Các giao dịch nổi bật

  • Tham gia tố tụng tại Tòa án trong một số tranh chấp phát sinh từ hợp đồng lao động, chế độ Bảo hiểm xã hội, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, tranh chấp tài sản chung…;
  • Tư vấn và soạn thảo các quy định, quy chế và bộ biểu mẫu nội bộ doanh nghiệp như hành chính, lao động, nhân sự, quản trị doanh nghiệp…;
  • Tư vấn và hiệu chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa, thi công xây dựng, hợp đồng lao động, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản…;
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên và tư vấn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất, thể thao, đại lý,…
Send Contact
Call Us