LÊ TRÌNH ANH THƯ | Naomi

Cộng sự

Hiện tại, bà Thư tham gia hỗ trợ các Luật sư Thành viên và Cộng sự của công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hợp đồng, đầu tư, tuân thủ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ và các giao dịch quốc tế.

 

PDF Profile

Lĩnh vực chuyên môn

Tiểu sử

Bà Lê Trình Anh Thư là thành viên mới cùa Apolat Legal với vai trò là trợ lý luật sư. Bà Thư gia nhập Apolat Legal từ Tháng 7 năm 2020. Trước khi trờ thành thành viên của Apolat Legal, bà Thư đã từng thực tập tại Công ty Anheuser-Busch InBev Việt Nam – Công ty bia đa quốc gia.

 

Lĩnh vực hành nghề

 

 

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.