Tiểu sử

Chị Đinh Hồ Nhị Hà tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế – Luật vào năm 2018. Trước khi gia nhập Apolat Legal, chị Hà có 02 năm làm việc ở vị trí trợ lý luật sư tại công ty luật, hoạt động chính ở các lĩnh vực giải quyết tranh chấp, thương mại, sở hữu trí tuệ; và 01 năm làm việc tại vị trí luật sư nội bộ của doanh nghiệp, phụ trách soạn thảo và rà soát hợp đồng thương mại.

Lĩnh vực hành nghề

Hiện tại, chị Hà tham gia hỗ trợ các Luật sư thành viên và Cộng sự của Công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là doanh nghiệp, hợp đồng, giấy phép con, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp.

Send Contact
Call Us