Những điểm mới đáng chú ý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Những điểm mới đáng chú ý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

1. Đã có Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

Vào ngày 19/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/ND hướng dẫn Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo Nghị định này, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ gồm:

 • Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm; 
 • Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu;
 • Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ;
 • Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định.

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021. Tuy nhiên, những Nghị định này vẫn có hiệu lực áp dụng đối với Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm được xác lập, thực hiện trước ngày có hiệu lực của Nghị định 21/2021/ND-CP.

Các bên vẫn có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm phù hợp với Nghị định 21/2021/NĐ-CP và áp dụng quy định của Nghị định 21/2021/NĐ-CP.

Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2021. 

2. Những điểm mới đáng chú ý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Vào ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, cụ thể như sau:

 • Thông tư quy định nguyên tắc giao dịch thuế điện tử. Theo đó, người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng Internet, có địa chỉ thư điện tử, có chữ ký số hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan Thuế trừ trường hợp người nộp thuế lựa chọn phương thức nộp thuế điện tử theo quy định của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 • Có nhiều phương thức giao dịch thuế điện tử để người nộp thuế lựa chọn như: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng TTĐT Tổng cục Thuế; Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng TTĐT Tổng cục Thuế; Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng TTĐT Tổng cục Thuế; Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.
 • Bộ Tài chính quy định, người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. Ngược lại, thời gian cơ quan Thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong cả 24 giờ mỗi ngày.

Một số điểm đáng lưu ý mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư:

 • Giao dịch điện tử về hóa đơn theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.
 • Giao dịch điện tử về thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.
 • Giao dịch điện tử về thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế trong các trường hợp sau:

 • Giao dịch trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử;
 • Giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với các tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và theo cơ chế một cửa liên thông;
 • Kết nối giữa Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với hệ thống trao đổi thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;
 • Cung cấp, trao đổi thông tin phối hợp công tác bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

Thông tư 19/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 03/05/2021.

3. Hướng dẫn xử lý đối với hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư giả mạo           

Vào ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư 2020. Theo đó, Nghị định 31 quy định khi được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác định có nội dung giả mạo trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ thục sau:

 • Thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về hành vi vi phạm;
 • Huỷ bỏ hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét huỷ bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản có liên quan khác đã được cấp lần đầu hoặc huỷ bỏ nội dung văn bản, giấy tờ được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo;
 • Khôi phục lại văn bản, giấy tờ được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh đối với hành vi giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu.

Nghị định 31/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 26/03/2021.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây. 

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.