Những điểm mới của Luật cư trú 2020

Những điểm mới của Luật cư trú 2020

1. Những điểm mới của Luật Cư trú 2020 được thông qua ngày 13/11/2020

Vào ngày 13/11/2020, Quốc hội thông qua Luật Cư trú 2020 với các điểm mới sau:

(i) Kể từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Cơ quan quản lý dân cư chỉ thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, không cấp lại, cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

(ii) Việc quản lý cư trú của công dân được thực hiện bằng số hóa thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân. Tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và không quá một nơi tạm trú.

(iii) Một số thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn được đề cập đến trong Luật nay như: Tách sổ hộ khẩu, Điều chỉnh thay đổi thông tin về cư trú,…

(iv) Rút ngắn thời gian đăng ký thường trú từ 15 ngày (Luật Cư trú 2006) xuống còn 07 ngày (Luật Cư trú 2020).

(v) Không còn áp dụng điều kiện riêng khi đăng ký thường trú tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

(vi) Công dân thuê, mượn, ở nhờ được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại điểm thuê, mượn, ở nhà được đăng ký thường trú nếu đảm bảo điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

2. Một số điểm đáng chú ý trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

Vào ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Dưới đây là tổng hợp một số điểm mới đáng chú ý:

(i) Bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh về bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động; quản lý nhà nước.

(ii) Bổ sung thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như: Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa đảo người lao động, Phân biệt đối xử trong lao động, cưỡng bức lao động, Áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác, ngoài ký quỹ và bảo lãnh,…

(iii) Để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp cần đáp ứng thêm điều kiện Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên.

(iv) Luật này đã bỏ quy định người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới.

(v) Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sủ dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rồi tình dục trong quá trình thực hiện công việc.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

3. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và những nội dung đáng chú ý 

Vào ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội chính thức thông qua. Những nội dung liên quan đến đánh giá tác động của môi trường đáng chú ý như sau:

  • Phân loại dự án đầu tư thành các nhóm: có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao; có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường thông qua các tiêu chí về môi trường. Tương ứng với từng đối tượng dự án cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường sẽ áp dụng các cơ chế quản lý phù hợp.
  • Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham vấn cộng đồng dân cư, được quy định ngay từ khi lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường.
  • Lần đầu chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp.

Luật Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.