Nhập quốc tịch Việt Nam khó hay dễ?

Nhập quốc tịch Việt Nam khó hay dễ?

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cũng là một trong những Quốc Gia đang trên đà phát triển và ngày càng cải tiến về khoa học, kỹ thuật và mở cửa thị trường để hợp tác với nhiều quốc gia. Do đó, nhiều người nước ngoài mong muốn được sống và làm việc tại Việt Nam lâu dài. Điều này dẫn đến phát sinh nhu cầu sở hữu nhà cửa, đất đai của Người nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên pháp luật Việt Nam đã đặt ra rất nhiều rào cản và hạn chế đối với việc sở hữu bất động sản của người nước ngoài. Chính vì thế, để có thể sở hữu bất động sản và hưởng những đặc quyền của một công dân Việt Nam, nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam phát sinh. Như vậy, việc một người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam cần các điều kiện gì? Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam của một người mang quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Điều kiện để Người mang quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam gồm các điều kiện sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có đủ năng lực hành vi dân sự, tự mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Người này không bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi;

b. Tuân thủ Hiến Pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c. Biết tiếng việt đủ để hòa nhập vào cộng động Việt Nam: Người xin nhập quốc tịch phải có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc;

d. Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam: Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú;

e. Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam: điều này được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt;

f. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể không cần đáp ứng các điều kiện tại mục c,d,e nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

i. Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

ii. Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam: phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành;

iii. Có lợi cho Nhà Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam: phải là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, một vấn đề mà Người mang quốc tịch nước ngoài cần cân nhắc khi mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam đó là người nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ cá đối tượng i, ii, iii nêu trên.

Các đối tượng i, ii, iii sẽ được trình chủ tịch nước xem xét việc cho nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam;

2. Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

3. Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó;

4. Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng;

5. Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt.

Như vậy, Người nước ngoài mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam nên sinh sống tại Việt Nam trong một khoảng thời gian để có thể hiểu rõ về văn hóa, ngôn ngữ, con người, chính sách xã hội, quyền công dân. Từ đó mới có thể đưa ra quyết định nhập quốc tịch Việt Nam hay không.

Apolat Legal hi vọng với những nội dung cô đọng trên có thể giúp những người đang có nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam suy nghĩ và cân nhắc khi đưa ra quyết định nhập quốc tịch Việt Nam.