Nhân sự vận hành

NGUYỄN THỊ LỆ TRINH

Kế toán trưởng
Phone: +84986737324
Email: trinh.nguyen@apolatlegal.com

VŨ THỊ NGỌC DIỄM | Jessica

Nhân sự/Kế toán
Phone: +84354233163
Email: diem.vu@apolatlegal.com

HỒ ĐỖ NGỌC AN

Marketing
Phone: +84357723666
Email: an.ho@apolatlegal.com