Năm điểm mới nổi bật của luật xây dựng sửa đổi 2020

Năm điểm mới nổi bật của luật xây dựng sửa đổi 2020

1| Đề xuất về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kĩ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh 

Hậu quả của Corona virus đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới, trong đó bao gồm các hoạt động của ngành du lịch, ngành hàng không thế giới,…Dịch bệnh cũng đã tạo nên một rào cản khi nhà đầu tư hay chuyên gia người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam nhưng hiện nay lại chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục làm việc do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do đó, vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội vừa ban hành Tờ trình số 20488/TTr-SLĐTBXH-VLALĐ lên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kĩ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc.           

Theo đó, Tổ công tác đã họp và thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ nhằm cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời chỉ xem xét, hỗ trợ nhập cảnh đối với người nước ngoài là nhà đầu tư, quản lý doanh nghiệp, chuyên gia đã được cấp giấy phép lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh xuất cảnh chưa quay trở lại làm việc và chuyên gia phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố có sử dụng ngân sách thành phố. Thêm vào đó, ngoài các đối tượng được xem xét để nhập cảnh vào Việt Nam làm việc thì những đối tượng khác tạm thời chưa được xem xét nhập cảnh.

2| Năm điểm mới nổi bật của luật xây dựng sửa đổi 2020 

Luật sửa đổi, bổ sung luật Xây dựng 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đưa ra một số quy định mới đáng chú ý như sau: 

(i) Bổ sung công trình được miễn giấy phép

Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 bổ sung thêm một số công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo;
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

(ii) Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn

Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014).

(iii) Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng

Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

Luật mới quy định việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

 • Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.
 • Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép.
 • Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.
 • Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
 • Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

(iv) Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:

 • Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.
 • Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 • Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.