Một số sửa đổi, bổ sung về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Một số sửa đổi, bổ sung về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Vào ngày 30/09/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 15/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, Thông tư bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quốc gia. Cụ thể, đối với trường hợp DN có vốn ĐTNN có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đề nghị cấp phép theo cơ chế một cửa quốc gia (MCQG) thì gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 16/2012/TT-NHNN đến Cổng thông tin MCQG để được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Chi tiết như sau:

  • Khi có nhu cầu thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, doanh nghiệp lập và gửi 01 bộ hồ sơ cho NHNN Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 16/2012/TT-NHNN);

+ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm vàng tại thị trường Việt Nam trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm tờ khai Hải quan XK, NK và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan (theo mẫu tại Phụ lục 8 Thông tư 16/2012);

+ Bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; văn bản, tài liệu chứng minh năng lực sản xuất của doanh nghiệp;

+ Hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN Việt Nam xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Thông tư số 15/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.