Một số sửa đổi, bổ sung về điều kiện chấp thuận khoản vay nước ngoài

Một số sửa đổi, bổ sung về điều kiện chấp thuận khoản vay nước ngoài

Vào ngày 14 tháng 02 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, Thông tư số 09/2022/TT-BTC ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC quy định một số điểm đáng lưu ý sau đây:

 • Sửa đổi đối tượng áp dụng của Thông tư số 153/2014/TT-BTC, bao gồm: cơ quan đại diện chủ sở hữu; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không bao gồm các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Bên cạnh đó, một số điều kiện xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài được sửa đổi. Cụ thể,
  • Thông tư số 153/2014/TT-BTC chỉ quy định dự án đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì ở Thông tư số 09/2022/TT-BTC, đã được sửa đổi thành dự án sử dụng khoản vay nước ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp, do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
  • Thông tư số 153/2014/TT-BTC quy định chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả; tuy nhiên Thông tư số 09/2022/TT-BTC đã sửa đổi thành cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương khoản vay nước ngoài.
 • Thông tư số 09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xem xét chấp thuận khoản vay nước ngoài đối với nội dung thẩm định của Bộ Tài chính. Theo đó nội dung thẩm định bao gồm:
  • Việc đáp ứng các điều kiện thẩm định, chấp thuận chủ trương khoản vay nước ngoài;
  • Tính đầy đủ của hồ sơ;
  • Tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định;
  • Phương án cân đối vốn đối ứng của doanh nghiệp khi vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả;
  • Khả năng trả nợ khoản vay nước ngoài theo chủ trương đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt tại thời điểm thẩm định.

Thông tư số 09/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.