Một số điểm mới quan trọng của Nghị Định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử

Một số điểm mới quan trọng của Nghị Định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử. Theo đó, Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sẽ sửa sổi, bổ sung một số điều khoản quan trọng như sau:

  • Bổ sung hoạt động TMĐT của thương nhân, tổ chức nước ngoài:

Đây là quy định hoàn toàn mới của Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Theo đó, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau: (i) Website thương mại điện tử dưới tên miền Việt Nam; (ii) Website thương mại điện tử có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt; (iii) Website thương mại điện tử có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

  • Sửa đổi, bổ sung các hình thức hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử:

Bao gồm: (i) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; (ii) Website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng; (iii) Website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ; và (iv) Mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động trên và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.

  • Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử:

Về hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử, tại khoản 4 Điều 63 Nghị định 52/2013 có quy định: Bộ Công Thương quy định chi tiết về thủ tục thành lập và quy chế hoạt động của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động; trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động của các thương nhân, tổ chức này.

Đến nay, Nghị định 85/2021/NĐ-CP mới quy định chi tiết về quy trình đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thức hợp đồng điện tử. Theo đó, việc nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

  • Trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ của người bán:

Theo quy định mới, thông tin về hàng hoá, dịch vụ đối với website thương mại điện tử bán hàng phải được người bán cung cấp chi tiết, cụ thể:

(i)  Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website, người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

(ii) Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.

(iii) Người bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.

  • Thêm chủ thể của hoạt động Thương mại điện tử là dịch vụ Logistics:

Thương nhân cung cấp dịch vụ logistics chính thức được công nhận là chủ thể của hoạt động thương mại điện tử. Cùng với đó, trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ logistics trong quá trình giao dịch qua sàn thương mại điện tử cũng được đề cập đến tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.