Apolat Legal tư vấn cho giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần tại một công ty quản lý quỹ của Việt Nam

Apolat Legal tư vấn cho giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần tại một công ty quản lý quỹ của Việt Nam

Apolat Legal đóng vai trò đơn vị cố vấn pháp lý cho các Cổ Đông Bán trong việc chuyển nhượng trên toàn bộ cổ phần của mình tại một công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với giấy phép hoạt động do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp vào năm 2008.

Trong giao dịch này, Cổ Đông Bán là công ty và cá nhân có quốc tịch Việt Nam, với tổng tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông là trên 100% quyền biểu quyết của công ty quản lý quỹ, còn Nhà Đầu Tư là một công ty có quốc tịch Hàn Quốc (Nhà Đầu Tư).

Các vấn đề pháp lý đáng lưu ý có thể kể đến trong giao dịch này gồm: Các Cổ Đông Bán cùng ủy quyền cho một cá nhân nhận tiền chuyển nhượng cổ phần từ Nhà Đầu Tư. Còn về phía Nhà Đầu Tư, Nhà Đầu Tư cần phải có chấp thuận từ phía Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính của Hàn Quốc trước khi bước vào giao dịch.

Với tư cách là đơn vị tư vấn cho các Cổ Đông Bán, APOLAT LEGAL đã thực hiện việc tư vấn các điều kiện cần thiết trước khi tiến hành giao dịch; cùng tham gia một buổi họp thương lượng với Nhà Đầu Tư và các Cổ Đông Bán cũng như chuẩn bị các tài liệu nội bộ cần thiết từ phía công ty quản lý quỹ để đảm bảo Cổ Đông Bán có đầy đủ chấp thuận nội bộ trước khi chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời APOLAT LEGAL cũng tiến hành rà soát và điều chỉnh các nội dung của thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với nhà Đầu Tư để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ Đông Bán.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.