Trần Thị Minh Hiếu

Trần Thị Minh Hiếu

Cộng sự

Phone: +84967535459
Email: hieu.tran@apolatlegal.com


Trần Thị Minh Hiếu

Tiểu sử

Bà Hiếu là một nhân viên pháp lý mới của Apolat Legal. Bà Hiếu bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 8/2020. Trước khi trở thành thành viên của Apolat Legal, Bà Hiếu đã có gần hai năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là một chuyên viên pháp lý tại công ty Luật Lawlink Việt Nam.

Lĩnh vực hành nghề

Với vai trò là một chuyên viên pháp lý, Bà Hiếu hỗ trợ các Luật sư thành viên và các Cộng sự của công ty trong nhiều lĩnh vực như hợp đồng, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động.

Giáo dục

  • Đại học Kinh tế-Luật Thành phố Hồ Chí Minhn (Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế) (2018)

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh