Nguyễn Vũ Hoàng Long

Nguyễn Vũ Hoàng Long

Cộng sự

Phone: +84707141748
Email: long.nguyen@apolatlegal.com


Nguyễn Vũ Hoàng Long

Tiểu sử

Trải qua một khoảng thời gian thực tập tại Apolat Legal, từ Tháng 8 năm 2019, ông Nguyễn Vũ Hoàng Long đã được Ban Giám đốc đề cử và tuyển chọn vào đội ngũ nhân sự chính thức của công ty với vai trò là một trợ lý luật sư.

Lĩnh vực hành nghề

Hiện tại, ông Long tham gia hỗ trợ các Luật sư Thành viên và Chuyên viên pháp lý của công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Công việc chính của ông tại đây là nghiên cứu các quy định pháp luật, rà soát các hợp đồng và soạn thảo các tài liệu theo yêu cầu.

Văn bằng

  • Đại học Luật TP Hồ Chí Minh – Cử nhân Luật.

Ấn phẩm

  • Doing business 2020 ( Phạm Hồng Mạnh – Lê Tiến Đạt – Nguyễn Vũ Hoàng Long – Thiều Thị Kiều Thu ) của World bank group.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lĩnh vực chuyên môn