Đặng Nguyễn Nguyên Thanh

Đặng Nguyễn Nguyên Thanh

Cộng sự

Phone: +84905161450
Email: thanh.dang@apolatlegal.com


Đặng Nguyễn Nguyên Thanh

Tiểu sử

Thanh Đặng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Việt Nam. Trong quá trình học tập và theo đuổi nghề luật, Thanh đã tích lũy kinh nghiệm hành nghề thực tiễn tại một số công ty luật, doanh nghiệp cũng như tại tòa án. Trước khi gia nhập Apolat Legal, anh ấy đã làm việc tại một số công ty luật chuyên nghiệp và đồng thời gặt hái được một số chứng chỉ để mở rộng nền tảng học thuật của mình với mục đích trở thành luật sư quốc tế chuyên nghiệp.

Vào tháng 2, 2021, Thanh gia nhập Apolat Legal với tư cách là một Chuyên viên Pháp lý để tiếp tục nâng cao kiến thức pháp lý và kỹ năng thực tiễn cũng như theo đuổi con đường hành nghề luật của mình với mục tiêu trở thành một luật sư quốc tế chuyên nghiệp.

Lĩnh vực hành nghề

Với tư cách là Chuyên viên Pháp lý tại Apolat Legal, Thanh Dang tham gia vào nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, thương mại trong và ngoài nước, tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A) và giải quyết tranh chấp. Thanh còn chịu trách nhiệm hỗ trợ các Luật sư Thành viên và Cộng sự trong việc nghiên cứu pháp luật, rà soát, dịch và soản thảo các văn bản, hợp đồng,…

Các vụ việc nổi bật gần đây

  • Tham gia tư vấn về khuôn khổ pháp lý về ứng dụng đặt xe cho một công ty đa quốc gia và hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ đặt xe với hàng triệu người sử dụng ở nhiều thành phố và quốc gia trên khắp thế giới (Tháng 3-2021).

Giáo dục

  • Cử nhân Luật – chuyên ngành Luật Kinh Doanh, Đại học Kinh tế – Luật

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh