Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

1. Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Vào ngày 19 tháng 07 năm 2021, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công Văn số 6770/CTTPHCM-KK hướng dẫn về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 166/CT-TTg (sau đây được gọi là “Công văn 6770”).

Theo đó, Công Văn 6770 đã giải đáp những vướng mặt của người nộp thuế về việc xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 như sau:

Trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách Iy, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 30 tháng 06 năm 2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư số 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (sau đây được gọi là “Thông tư 51/2021”).

Theo đó, các giao dịch đầu tư được thực hiện bởi nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam không được nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán và các hành vi giao dịch bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư nước ngoài và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan có nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán dựa trên các nguyên tắc được quy định trong thông tư này.

Đồng thời, khi tiến hành các hoạt động chứng khoán tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ liên quan đến hoạt động đó. 

Thông tư 51/2021 còn quy định một số nghĩa vụ mà công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải bảo đảm tuân thủ khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, các nghĩa vụ mà đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm khi thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài cũng được hướng dẫn, cụ thể như sau:

  • Một, tuân thủ các quy định pháp luật chứng khoán và pháp luật liên quan.
  • Hai, thực hiện theo đúng chỉ thị giao dịch và thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài, không trực tiếp đưa ra các quyết định đầu tư bao gồm việc lựa chọn loại chứng khoán, số lượng, mức giá, thời điểm thực hiện giao dịch khi chưa nhận được lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư 51/2021 có hiệu lực từ ngày 16/8/2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.