Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu

Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Bộ tài chính ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày 22/7/2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng thời kỳ, cụ thể:

  • Trường hợp cơ sở đáp ứng được các điều kiện tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo một trong các Quyết định 1466/QĐ-TTg hoặc Quyết định 693/QĐ-TTg hoặc Quyết định 1470/QĐ-TTg thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ thời điểm đáp ứng;
  • Trường hợp đáp ứng được các điều kiện trước thời điểm mà 03 Quyết định trên có hiệu lực thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ thời điểm các Quyết định có hiệu lực;
  • Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì phải kê khai bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.