Hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần ở nước ngoài trong Jana Link Co., Ltd. (Nhật Bản)

Hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần ở nước ngoài trong Jana Link Co., Ltd. (Nhật Bản)

Apolat Legal đã tư vấn và hỗ trợ Khách Hàng là một doanh nghiệp tại Khánh Hòa, Việt Nam thực hiện thành công giao dịch M&A mua cổ phần tại nước ngoài trong Công ty Jana Link Co., Ltd., một công ty được thành lập hợp pháp tại Nhật Bản đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, với vai trò là đơn vị tư vấn pháp lý chủ chốt của Khách Hàng, Apolat Legal đã tư vấn để rà soát thỏa thuận mua lại cổ phần và đảm bảo Khách Hàng tuân thủ các quy định pháp luật để nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (GCNĐKĐT ra nước ngoài) và pháp luật quản lý ngoại hối trong suốt quá trình thực hiện đầu tư ra nước ngoài cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, khi thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối để Khách Hàng có thể chuyển tiền vào Công ty mục tiêu, chúng tôi đã hỗ trợ Khách Hàng giải trình với Ngân Hàng Nhà Nước đối với các vấn đề phát sinh từ sự khác biệt giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và Nhật Bản trong quản lý đầu tư.

Apolat Legal đã thực hiện cộng việc một cách cẩn trọng, phù hợp với mục tiêu và lợi ích của Khách Hàng. Apolat Legal cũng luôn kịp thời cập nhật cho Khách Hàng tiến trình các công việc kèm theo ý kiến tư vấn và đề xuất thích hợp để phòng tránh các rủi ro tiềm tàng hoặc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc.

Send Contact
Call Us