Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

1. Từ 11/7/2022, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu 

Ngày 08/7/2022, Tổng cục Thuế có Công điện 12/CĐ-TCT thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15.

Theo đó, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau:

  • Xăng (trừ etanol) còn 1.000 đồng/lít;
  • Nhiên liệu bay còn 1.000 đồng/lít;
  • Dầu diesel còn 500 đồng/lít;
  • Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít;
  • Dầu mazut còn 300 đồng/lít;
  • Dầu nhờn còn 300 đồng/lít;
  • Mỡ nhờn còn 300 đồng/kg.

Từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH.

Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục 1 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Nghị định về công bố thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp luật khác có liên quan.

3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

  1. Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batđongsan.xaydung.gov.vn); cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
  2. Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.
  3. Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us