Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Tổng quan chính về Dự thảo sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng thời hạn nộp hồ sơ, mở rộng cách thức nộp hồ sơ và các trường hợp không cần thực hiện đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; bổ sung hướng dẫn sử dụng tài khoản của bên cho vay mở tại ngân hàng thương mại, hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với biện pháp bảo đảm khoản vay nước ngoài; sửa đổi tần suất báo cáo thống kê theo định kỳ hàng tháng… Một số nội dung tiêu biểu của Dự thảo đáng lưu ý đó là:

a. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư

Dự Thảo này được kỳ vọng là một công cụ quản lý nhà nước quan trọng để điều chỉnh hoạt động vay, trả nợ nước ngoài với phạm vi điều chỉnh rộng bao gồm:

  • Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
  • Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của Bên đi vay; việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Bên cho vay tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam để thực hiện khoản vay nước ngoài.
  • Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các khoản vay nước ngoài.
  • Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch thanh toán, chuyển tiền liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ bảo đảm, hoàn trả khoản nhận nợ giữa Bên đi vay và bên bảo đảm liên quan đến khoản vay nước ngoài.
  • Cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Trang điện tử).
  • Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

b. Các văn bản bị thay thế

Khi Dự thảo Thông tư này có hiệu lực thi hành, một lượng lớn các văn bản sẽ được thay thế, trong đó có:

  • Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
  • Thông tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
  • Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Với sự hợp nhất và tổng hợp nhiều quy định hiện hành về vay và trả nợ nước ngoài trong Dự thảo Thông tư, đây sẽ là văn bản mang lại nhiều sự thống nhất và thuận tiện cho các doanh nghiệp thực hiện trong thời gian sắp tới.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.