Apolat Legal và Dự án Công lý Thế giới 2020

Apolat Legal và Dự án Công lý Thế giới 2020

Trong Báo cáo Chỉ số Pháp quyền 2020 vừa qua, luật sư Lê Tiến Đạt và luật sư Phạm Thị Thoa đại diện cho Apolat Legal đã vinh hạnh được nhắc đến trong danh sách những chuyên gia có sự đóng góp cho việc hoàn thiện bài báo cáo được thực hiện bởi Dự Án Công Lý Thế Giới – The World Justice Project (WJP).

Dự Án Công Lý Thế Giới là một tổ chức độc lập, đa ngành hoạt động để thúc đẩy sự hiểu biết, nhận thức và hành động nhằm nâng cao pháp quyền trên toàn thế giới. Báo cáo Chỉ số Pháp Quyền là nguồn tài liệu độc lập hàng đầu thế giới về pháp quyền. Được thực hiện ở128 quốc gia và vùng lãnh thổ, Báo cáo này được xây dựng dựa trên các cuộc điều tra quốc gia của hơn 130.000 hộ gia đình và 4.000 chuyên gia pháp lý để đo lường nhận thức và thực tế về pháp quyền.

Tải báo cáo tại đây.