Điều khoản về vi phạm trước thời hạn theo hợp đồng mua bán: Có cần thiết phải thỏa thuận?

Điều khoản về vi phạm trước thời hạn theo hợp đồng mua bán: Có cần thiết phải thỏa thuận?

Học thuyết về vi phạm trước thời hạn đã được biết đến là bắt nguồn từ vụ án Hochster v De La Tour (1853) trong luật hợp đồng Anh. Không chỉ được đưa vào luật của hầu hết các quốc gia theo hệ thống thông luật, mà điều khoản này còn được quy định trong CISG 1980, một công ước thương mại quốc tế. Được áp dụng để xử lý nhiều tranh trấp trong nước hoặc quốc tế, tính khả thi và hiệu quả của quy định về vi phạm trước thời hạn đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, đối với luật hợp đồng của Việt Nam, chỉ tồn tại một số điều khoản tương tự như trong CISG 1980 thay vì bao gồm tất cả các trường hợp trong phạm vi như CISG 1980. Điều này làm nảy sinh câu hỏi liệu các bên có cần thiết phải đạt được thỏa thuận về một điều khoản vi phạm có thể lường trước như một điều kiện để thực hiện bất kỳ hợp đồng mua bán nào. Nếu không phải như vậy thì phải xem xét đến những trường hợp nào?

Bản chất vi phạm trước thời hạn

Thông thường, vi phạm hợp đồng có nghĩa là một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình, ví dụ: giao hàng vào ngày đến hạn, tức là một vi phạm thực tế. Tuy nhiên, trường hợp của Hochster v De La Tour (1853) đã nêu ra một vấn đề pháp lý khác là việc từ chối thực hiện hợp đồng trước thời hạn có bị coi là vi phạm hợp đồng hay không. Vụ án là De La Tour (bị đơn), vào ngày 12 tháng 4 năm 1852, đã thuê Hochster (nguyên đơn) đi du lịch cùng anh ta trên lục địa Châu Âu với tư cách là người chuyển phát nhanh trong ba tháng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1852. Tuy nhiên, bị đơn đã từ chối. để thực hiện thỏa thuận trước ngày đã hứa. Lord Campbell CJ đưa ra rằng “nếu có một hợp đồng để thực hiện một hành động vào một ngày trong tương lai, thì có một mối quan hệ được cấu thành giữa các bên trong thời gian chờ đợi của hợp đồng và họ ngụ ý hứa rằng trong thời gian chờ đợi sẽ không làm bất cứ điều gì đối với thành kiến ​​của người kia không phù hợp với mối quan hệ đó… và nó dường như là vi phạm hợp đồng ngụ ý nếu một trong hai người từ bỏ giao ước”. Kết quả là, phán quyết cuối cùng được đưa ra có lợi cho nguyên đơn, tuyên bố rằng việc bị đơn từ chối hợp đồng trước thời hạn là một hành vi vi phạm.

CISG 1980: Điều kiện áp dụng và biện pháp khắc phục vi phạm

Một hành vi vi phạm hợp đồng trước thời hạn xảy ra khi có bằng chứng cho thấy một bên rõ ràng sẽ vi phạm các nghĩa vụ cơ bản của mình hoặc sẽ không thể thực hiện một phần quan trọng của hợp đồng trước khi đến hạn. Nhìn chung, có thể thấy rằng có hai yếu tố cần phải được trình bày rõ ràng để coi hành vi đó là một hành vi vi phạm có thể lường trước được. Điều đầu tiên là thời điểm vi phạm, như một điều kiện cần thiết, phải trước ngày biểu diễn. Điều kiện sau, như một điều kiện đủ, là vi phạm của đảng viên phải rõ ràng hoặc rõ ràng sắp xảy ra. Do hậu quả của việc vi phạm, bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đình chỉ hợp đồng cho đến khi bên vi phạm có thể tiếp tục. 

Điều 71 (1) của CISG 1980 cho phép một bên tạm ngừng hợp đồng khi “thấy rõ” rằng sau khi giao kết hợp đồng, bên kia sẽ không thực hiện một phần nghĩa vụ cơ bản của mình. Việc không thực hiện phải được coi là hiển nhiên khi các dữ kiện và bằng chứng có phần khách quan và hợp lý hơn là một nỗi sợ hãi chủ quan và vô căn cứ. Đối với “một phần quan trọng” của nghĩa vụ, không có tiêu chuẩn cụ thể nào để đo lường. Có thể hiểu theo nghĩa thông thường, phần nghĩa vụ đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thực hiện hợp đồng nếu nó không thể được thực hiện như đã cam kết. Ví dụ, người bán không xuất trình được L/C hợp lệ từ ngân hàng, khiến người mua lo ngại về khả năng xử lý thanh toán.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp không đạt được như đã đề cập ở trên đều được coi là cơ sở của việc đình chỉ. Nó cũng phải là kết quả của (i) sự thiếu hụt nghiêm trọng về khả năng hoặc mức độ tín nhiệm của một bên, hoặc (ii) sự chuẩn bị để thực hiện hoặc thực hiện hợp đồng. Người bán có thể phát sinh sự thiếu hụt trong khả năng thực hiện của người bán, ví dụ: trong trường hợp sắp có đình công, lệnh chính thức, lệnh cấm xuất khẩu, các biện pháp cấm vận, v.v., hoặc về mức độ tín nhiệm của người mua có thể là kết quả của hoạt động kinh doanh FOB nơi không có đủ kho chứa trên tàu.

Trong khi để tránh hợp đồng, Điều 72 quy định rằng phải rõ ràng rằng, trước ngày thực hiện hợp đồng, một bên sẽ vi phạm cơ bản. Khác với một phần quan trọng của nghĩa vụ, vi phạm cơ bản là khi nó dẫn đến thiệt hại đáng kể cho bên kia về cơ bản là tước đi những gì anh ta có quyền mong đợi theo hợp đồng. Khó khăn nhất trong việc giải thích quy định của Điều 72 (cũng như Điều 71) là đo lường khả năng vi phạm có thể xảy ra. “Trong một quyết định năm 1992 của Đức, Landgericht [Tòa án quận] Berlin đã đưa ra phán quyết tốt nhất về các tiêu chuẩn được yêu cầu theo Điều 72. Nó đã định nghĩa các từ” rõ ràng” (“offensichtlich” (tiến Đức)) về các xác suất mà một vi phạm sẽ được cam kết. Nó tuyên bố rằng một mức độ xác suất rất cao là cần thiết, nhưng điều này không có nghĩa là một xác suất gần như đạt đến độ chắc chắn”. 

Luật Việt Nam điều chỉnh vi phạm hợp đồng trước thời hạn như thế nào

Đối với việc tạm đình chỉ hợp đồng, Điều 411 (1) Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng một bên, người phải thực hiện nghĩa vụ trước, có thể hoãn việc thực hiện của mình nếu khả năng thực hiện của bên kia giảm đáng kể mà không thể thực hiện được như thực hiện cho đến khi bên kia thực hiện được nghĩa vụ của mình hoặc có người bảo lãnh. Điều khoản dường như làm giảm phạm vi áp dụng của các trường hợp đình chỉ so với Điều 71 của CISG 1980. Điều khoản làm phát sinh vấn đề rằng một bên không phải thực hiện nghĩa vụ trước thì không thể tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng. ngay cả khi anh ta thấy rõ rằng bên kia sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của bên đó. Anh ấy chỉ có thể đợi đến ngày biểu diễn để áp dụng biện pháp khắc phục. Điều này gây lãng phí về mặt kinh tế cũng như công sức và thời gian cho bên muốn tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng. 

Luật thương mại 2005 chỉ có một điều khoản về vi phạm có thể lường trước được, tuy nhiên, luật này chỉ quy định trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được giao làm nhiều lần. Theo đó, hành vi vi phạm được coi là xảy ra trước thời hạn mà một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình là cơ sở để bên kia kết luận rằng vi phạm đáng kể hợp đồng sẽ xảy ra trong các lần giao hàng hóa hoặc dịch vụ tiếp theo. Có nghĩa là, đối với các hợp đồng mua bán mà việc giao hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện ngay lập tức, hành vi vi phạm dự kiến không bị điều chỉnh theo luật và một bên phải đợi đến ngày đến hạn để yêu cầu bên vi phạm ngay cả khi biết rõ hành vi vi phạm. anh ấy rất lâu trước đây.

Kết luận

Đối với các giao dịch mà các điều kiện để thực hiện hơi khó khăn hoặc trong các sự kiện cụ thể, cụ thể là đại dịch Covid-19, nơi tác động xấu đến hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, điều khoản vi phạm có thể lường trước được rất khuyến khích. Nó cung cấp một lối thoát cho một trong hai bên tạm hoãn nghĩa vụ của mình hoặc chấm dứt hợp đồng để giảm bớt tổn thất mà anh ta có thể phải gánh chịu.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.