Quyền Tác Giả và Các Quyền Liên Quan

Quyền Tác Giả và Các Quyền Liên Quan

Quyền tác giả là lĩnh vực luật Sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt với việc tạo ra và phổ biến một loạt các tác phẩm hiện nay được thực hiện dễ dàng bằng phương tiện điện tử. Cách mạng kỹ thuật số đã ảnh hưởng không chỉ lên quyền tác giả phần mền và âm nhạc, mà còn trong đa dạng các lĩnh vực khác như xuất bản sách, phát sóng vệ tinh và cơ sở dữ liệu.

Tại Apolat Legal, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất, cung cấp kịp thời những giải pháp pháp lý hiệu quả, đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng bảo vệ và thực thi quyền tác giả.

Những dịch vụ liên quan:

 • Đăng ký
 • Quản lý danh mục quyền tác giả và quyền liên quan
 • Cấp phép & Chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan
 • Soạn thảo & Đàm phán thỏa thuận quyền tác giả và quyền liên quan
 • Thực thi Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Tranh tụng

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ Apolat Legal

  Tìm Hiểu Cách Chúng Tôi Có Thể Giúp Doanh Nghiệp Của Bạn

  Send Contact
  Call Us