Cơ hội nghề nghiệp

Tại Apolat Legal, chương trình tuyển dụng là một trong những hoạt động thường niên quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất, sự phát triển và chiến lược của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi hy vọng rằng các ứng viên tiềm năng có đủ năng lực với nền tảng kinh nghiệm vững chắc về các lĩnh vực pháp lý sẽ xem xét tham gia và góp phần vào thành công của đội ngũ pháp lý của chúng tôi.

Apolat Legal hiện đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.

Luật sư tranh tụng/ chuyên viên pháp lý tranh tụng

>> Xem chi tiết