Chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài như thế nào luôn là thắc mắc được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Bởi nếu không nắm rõ các quy định sẽ rất dễ mắc phải những sai lầm và rủi ro liên quan đến pháp lý. Bài viết dưới đây của Apolat Legal sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này, cũng như một số vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cụ thể.

Thủ tục, điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục, điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý quy định thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Đầu tư năm 2020.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban có hiệu lực ngày 26 tháng 03 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư.

2. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài

Dựa trên quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư được phép nhượng lại hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho một nhà đầu tư khác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

​​a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 của Luật này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Luật này;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài
Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài

3. Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Khi đã đáp ứng các điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư, quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 41, và Điều 46 của Luật đầu tư 2020.

3.1. Đối với chủ trương đầu tư của Chính phủ

1. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này.

6. Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án.

7. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định đối với dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

3.2. Chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này.

3.3. Đối với dự án đầu tư không thuộc 2 trường hợp trên

Quá trình chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng sẽ được thực hiện tuân theo các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và các quy định khác.

Đối với dự án đầu tư không thuộc 2 trường hợp trên
Đối với dự án đầu tư không thuộc 2 trường hợp trên

4. Các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài

Khi thực hiện chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài, bạn cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 chương V Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn việc thu hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có quy định về đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng bất động sản, cụ thể: “2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản”

Trên đây là một số ý kiến của Apolat Legal về thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài mà bạn nên tham khảo. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​về nhiệm vụ của chúng tôi, tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com .

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo