Các lưu ý về chồng lấn quyền đối với nhãn hiệu và quyền tác giả tại Việt Nam

Các lưu ý về chồng lấn quyền đối với nhãn hiệu và quyền tác giả tại Việt Nam

Quyền tác giả và nhãn hiệu (đối tượng quyền sở hữu công nghiệp) là hai nhóm đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, hướng đến bảo vệ các đối tượng khác nhau. Quyền tác giả hướng đến bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, trong khi nhãn hiệu bảo vệ các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau trong thương mại. Vì nhiều mục đích khác nhau, quyền tác giả và nhãn hiệu có căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ khác nhau và tuân theo các điều kiện, yêu cầu về hình thức, cơ chế bảo hộ khác nhau. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền tác giả và nhãn hiệu vẫn có thể chồng lấn trong một số trường hợp nhất định.  

Một số lưu ý về chồng lấn giữa nhãn hiệu và quyền tác giả: 

 1. Chồng lấn quyền được hiểu là trường hợp cùng một đối tượng được bảo hộ bởi hai hay nhiều hình thức khác nhau hoặc yêu cầu sự bảo hộ liên tục từ cơ quan có thẩm quyền thông qua việc đăng ký dưới nhiều hình thức khác nhau. Phạm vi chồng lấn quyền giữa nhãn hiệu và quyền tác giả thường xảy ra đối với các dấu hiệu hoặc biểu tượng nghệ thuật được sử dụng trong hoạt động thương mại.
 2. Một đối tượng có thể được bảo hộ chồng lấn theo ý chí của cùng một chủ sở hữu, nhưng cũng có thể được thực hiện bởi các chủ thể khác nhau. Ví dụ như logo được bảo hộ tự động quyền tác giả bởi một chủ thể A, nhưng cũng có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu của một chủ thể B.
 3. Về ưu điểm: Việc bảo hộ cùng lúc nhãn hiệu và quyền tác giả đối với cùng một đối tượng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ thể quyền như: 
  • kéo dài thời gian được bảo hộ; 
  • được áp dụng cả hai cơ chế bảo hộ khác nhau cho cùng một đối tượng để mở rộng phạm vi bảo hộ đến mức tối đa.
 4. Về nhược điểm:
  • Bảo hộ chồng lấn nhãn hiệu và quyền tác giả cũng có thể làm phát sinh các chi phí không cần thiết cho chủ sở hữu quyền, chủ thể quyền, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và lạm dụng việc bảo hộ quyền một cách thái quá. 
  • Chồng lấn về hình thức bảo hộ giữa các chủ thể quyền khác nhau dễ dẫn xung đột quyền và xa hơn là tranh chấp giữa các bên.
  • Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể gây khó khăn cho các cơ quan thực thi trong việc giải quyết các vụ việc sở hữu trí tuệ có yếu tố chồng lấn. 

Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ nhãn hiệu – quyền tác giả nói riêng là vấn đề tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh, việc bảo hộ chồng chéo các quyền là một lựa chọn không tồi để tối đa hóa phạm vi được bảo hộ và kéo dài quyền bằng cách khai thác khoảng cách và sự khác biệt giữa bảo vệ quyền tác giả và nhãn hiệu. Tuy nhiên, sự chồng lấn quyền cũng được xem là yếu tố chống lại mục đích của hệ thống sở hữu trí tuệ, được cho là khuyến khích sự chuyên nghiệp, sáng tạo và công bằng trong thị trường cạnh tranh. Do đó, việc khai thác các quyền chồng lấn cần được thực hiện một cách cẩn trọng để trở thành lợi thế cho các doanh nghiệp. 

Khuyến cáo: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý nào. Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.