Chính Phủ đồng ý thí điểm tiền điện tử trong hai năm

Chính Phủ đồng ý thí điểm tiền điện tử trong hai năm

1. Bộ Tài chính công bố và lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là “Dự Thảo”).

Nội dung nổi bật của Dự Thảo là các quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam. Theo đó, bốn nhóm đối tượng có nghĩa vụ trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số bao gồm:

  • Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;
  • Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài;
  • Tổ chức, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam được nhà cung cấp ở nước ngoài ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam;
  • Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Dự thảo cũng hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký, khai thuế và tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp nước ngoài và quy định nguyên tắc xác định doanh thu phát sinh tại Việt Nam để làm cơ sở cho việc kê khai và tính thuế.

Dự thảo được kỳ vọng là một công cụ hữu hiệu để Chính Phủ thực hiện quản lý thuế đối với các ngành kinh doanh xuyên biên giới thông qua kênh thương mại điện tử và nền tảng số.

2. Quy định mới về thu phí hải quan

Vào ngày 16 tháng 02 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh (sau đây gọi tắt là “Thông tư 14/2021/TT-BTC”) với một số điểm mới so với Thông tư 274/2016/TT-BTC.

Thông tư 14/2021/TT-BTC đã mở rộng thêm đối tượng phải nộp phí hải quan, cụ thể:

(i)   Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul. Mức phí hải quan cấp sổ ATA là 1.000.000 VNĐ/ sổ; mức phí cấp lại sổ ATA là 500.000 VNĐ/ sổ.

(ii)   Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp nộp đơn đề nghị cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về hải quan. Trong trường hợp này, chủ thể phải nộp phí hải quan là 200.000 VNĐ/ đơn.

Thông tư 14/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 04 năm 2021 và thay thề Thông tư số 274/2016/TT-BTC.

3. Chính Phủ đồng ý thí điểm tiền điện tử trong hai năm

Thủ tướng Chính Phủ vừa ban hành Quyết định 316/QĐ-TTg vào ngày 09 tháng 03 năm 2021 phê duyệt thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Việc ban hành Quyết định này nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.

Quyết định quy định rõ phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện thí điểm, hạn mức sử dụng dịch vụ và quy định về các hành vi bị cấm. Cụ thể:

(i)  Thời gian thực hiện thí điểm: 02 năm kể từ thời điểm Doanh nghiệp đầu tiên thực hiện thí điểm được chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money.

(ii)  Đối tượng thực hiện thí điểm: Doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử và Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện hoặc là công ty con được Công ty mẹ có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện cho phép sử dụng hạ tầng, mạng lưới, dữ liệu viễn thông.

(iii)  Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money phải cung cấp Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký thuê bao di động của khách hàng và được Doanh nghiệp thực hiện thí điểm định danh và xác thực theo các quy định của Chính phủ về đăng ký thuê bao di động; và số thuê bao di động phải có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 03 tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile Money. Cần lưu ý rằng mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản Mobile Money tại mỗi doanh nghiệp thực hiện thí điểm.

(iv)  Hạn mức sử dụng dịch vụ: không quá 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile Money cho tổng các giao dịch: rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.