”Chênh” quy định pháp luật về đánh số tầng, số căn hộ chung cư

”Chênh” quy định pháp luật về đánh số tầng, số căn hộ chung cư

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chủ sở hữu mua căn hộ tại các dự án chung cư dễ dàng giao tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự và thuận tiện trong việc quản lý hành chính của Chủ đầu tư. Do đó, việc đánh số tầng, số căn hộ chung cư được quy định bởi pháp luật. Tuy nhiên, tưởng chừng Quy tắc về đánh số tầng, số căn hộ chung cư là vấn đề đơn giản, dễ dàng thực hiện và tuân thủ. Nhưng việc đánh số tầng, số căn hộ chung cư trên thực tế hiện nay mỗi cơ quan hành chính áp dụng một khác. Điều này, không chỉ làm cho các Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc tuân thủ quy định pháp luật mà còn làm cho các cư dân tại các dự án chung cư khốn khổ.

>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp số nhà tại TPHCM tại đây.

Nguyên nhân vấn đề nêu trên là do hiện đang tồn tại song song hai văn bản pháp luật khác nhau, cụ thể, Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà (“Quyết định 05/QĐ-BXD”) và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND TP.HCM về ban hành quy chế đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn TP.HCM (“Quyết định 22/QĐ-UBND”), với nội dung quy định khác nhau, theo đó:

  • Đối với việc đánh số tầng tại các dự án chung cư:

Quyết định số 05/QĐ-BXD quy định về việc đánh số tầng nhà của nhà chung cư theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng dưới lên tầng trên, bắt đầu từ tầng 1 của ngôi nhà (không tính tầng hầm) và được lấy từ số nhỏ đến số lớn. Có thể đặt tên tầng trệt thay cho tầng 1, khi đó các tầng tiếp theo từ dưới lên được đánh số là tầng 1, tầng 2… tầng n-1.

Trường hợp chung cư có tầng ngầm thì đánh số tầng ngầm theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng ngầm ở trên cùng xuống ngầm phía dưới, bắt đầu từ tầng ngầm gần nhất với tầng 1 hoặc tầng trệt của ngôi nhà. Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,…, n với n là tổng số tầng ngầm của ngôi nhà) để đánh số tầng ngầm, lấy từ số nhỏ đến số lớn. Để phân biệt với tầng nhà thì viết thêm ký hiệu N vào trước số tầng ngầm (ví dụ: N1, N2, N3…).

Còn theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc đánh số tầng căn hộ chung cư như sau: Việc đánh số tầng được đánh theo chiều từ dưới lên trên theo dãy số tự nhiên, bắt đầu từ số 0 đối với tầng trệt, số 1 đối với lầu 1 (không tính tầng hầm). Trường hợp lô chung cư có tầng hầm thì đánh số tầng hầm theo chiều từ trên xuống, bắt đầu từ tầng hầm trên cùng sát với tầng trệt, lấy số từ H1, H2, H3…

Như vậy, việc đánh số tầng của nhà chung cư từ dưới lên trên có sự “lệch” nhau, Bộ Xây Dựng thì tính tầng bắt đầu từ tầng 1, còn UBND TP.HCM lại tính bắt đầu từ tầng trệt (hoặc 0). Ngoài ra, có thể thấy đối với ký hiệu tầng hầm, Bộ Xây Dựng và UBND TP.HCM cũng có quy định khác nhau về chữ cái ký hiệu, cụ thể, Bộ Xây Dựng quy định ký hiệu N, còn UBND TP.HCM quy định ký hiệu là H.

  • Đối với việc đánh số căn hộ chung cư:

Theo quy định tại Quyết định số 05/QĐ-BXD thì đánh số căn hộ chung cư theo nguyên tắc sử dụng dãy số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo chiều quay kim đồng hồ, bắt đầu từ căn hộ đầu tiên phía bên trái của người bước lên tầng nhà đó. Hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị ghi số căn hộ, hai chữ số hàng nghìn và hàng trăm chỉ tầng nhà có căn hộ đó.

Còn tại Quyết định số 22/QĐ-UBND quy định số căn hộ gồm số tầng và số thứ tự của căn hộ, gồm hai chữ số được đánh theo dãy số tự nhiên, bắt đầu từ số 1 đối với căn hộ đầu tiên tính từ cầu thang chính và hành lang chung. Giữa số tầng và số căn hộ được phân cách bằng dấu chấm (.).

Theo đó, quy định đánh số căn hộ chung cư giữa Bộ Xây Dựng và UBND TP.HCM cũng có sự khác biệt, ví dụ như căn hộ số 05 ở tầng 03 thì Bộ Xây Dựng quy định đánh số 0305 trong khi UBND TP.HCM là 03.05. Ngoài ra, theo kinh nghiệm trên thực tế, đối với chung cư có nhiều Khối nhà thì việc phân biệt các căn hộ với nhau giữa Khối nhà bằng các chữ cái in hoa tiếng Việt như A, B, C…

Vậy lối đi nào cho là đúng đắn cho các quy định về đánh số nhà chung cư, cần sự thống nhất chung

Sự bất nhất giữa các quy định của các cơ quan quản lý nêu trên đã tồn tại từ lâu và đã có nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định thống nhất. Nguyên nhân dẫn đến sự bất nhất này, cũng có thể hiểu được, bởi người dân ở khu vực phía Nam thường gọi tầng trệt riêng, sau đó mới đến các lầu 1, 2, 3… còn người dân khu vực phía Bắc thường gọi tầng trệt là tầng 1, sau đó mới đến các tầng còn lại. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý không thể để tồn tại sự bất nhất này trên các văn bản pháp lý, vì vừa làm khó dân, vừa làm khó chủ đầu tư.

Theo đó, trước khi xây dựng chung cư, chủ đầu tư phải trình bản vẽ đến Bộ Xây Dựng để thẩm định, phê duyệt, cấp Giấy phép xây dựng, do đó, chủ đầu tư buộc phải thực hiện theo quy định đánh số căn hộ được nêu tại Quyết định 05/QĐ-BXD. Nhưng khi dự án xây xong, đến giai đoạn hoàn công, đánh số nhà, xin cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho cư dân, thì chủ đầu tư lại phải thực hiện theo nguyên tắc đánh số tầng, số nhà được UBND TP.HCM quy định tại Quyết định 22/QĐ-UBND. 

Như vậy, không nên tiếp tục kéo dài tình trạng như hiện nay cơ quan cấp phép quy định kiểu này, cơ quan quản lý quy định kiểu khác, dẫn đến tình trạng chồng chéo trong thủ tục hành chính như hiện nay. Do vậy, cần có sự thống nhất trong các thuật ngữ, tên gọi về việc đánh số tầng trong các quyết định của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương.