Các thay đổi mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Các thay đổi mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

1| Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi trong tháng 06 năm 2020

Trong tháng 06 năm 2020, các nhân sự của chúng tôi đã có những bài viết đáng chú ý, cụ thể:

  • Luật sư Lê Tiến Đạt và Trần Thị Ngọc Hòa với bài viết “Nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài khi tiến hành đầu tư xây dựng tại Việt Nam theo Hợp đồng EPC” đã cung cấp một bản tóm tắt pháp lý về nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài trong quá trình thực hiện Hợp đồng EPC theo pháp luật Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.
  • Thạc sĩ Trần Châu Hoài Hận và Lê Thị Anh Thư với bài viết “Tổng quan về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” đã cung cấp các thông tin tổng thể về pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.

2| Các tin tức đáng lưu ý trong tháng 06 năm 2020

a) Các thay đổi mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Vào ngày 02 tháng 06 năm 2020, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 quy định về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, có hiệu thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo Nghị Quyết này, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được thay đổi như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh theo quy định cũ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

b) Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA

Vào ngày 08 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua cả hai Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây.

c) Cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vào năm 2020 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm 2020 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu trong năm 2020 không quá 200 tỷ Việt Nam Đồng (8,6 triệu Đô La Mỹ).

Nghị quyết được thông qua sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho kỳ tính thuế 2020.

3| Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý tháng 06 năm 2020

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH  NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1.      Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp  11/06/2020 01/08/2020
2.      Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan  15/06/2020 10/08/2020
3.      Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu 15/06/2020 01/08/2020

 

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.