Bản tin pháp lý tháng 9, 2020

Bản tin pháp lý tháng 9, 2020

1. Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi trong tháng 9 năm 2020 

Trong tháng 9, Apolat Legal đã đăng tải những vấn đề mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần tuân thủ sau khi đã hoàn tất xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Ngoài ra, các nhân sự của chúng tôi đã có những bài viết đáng chú ý, cụ thể:

  • Thiều Thị Kiều Thu với bài viết “ESOP bị lợi dụng và rủi ro tranh chấp cổ đông” được đăng tại Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số 36-2020 ngày 02 tháng 09 năm 2020. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.
  • Luật sư Lê Tiến Đạt với bài viết “Sở hữu chéo giữa công ty mẹ và công ty con tại Việt Nam” đã cung cấp một bản tóm tắt pháp lý về quy định liên quan đến việc sở hữu chéo theo pháp luật Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.
  • Luật sư Bùi Bích Phương với bài viết “Nhập quốc tịch Việt Nam, khó hay dễ?” đã cung cấp các thông tin tổng thể về quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc nhập quốc tịch Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.

Hơn nữa, Khách Hàng có thể truy cập vào https://apolatlegal.com/category/articles để tham khảo thêm bài viết pháp lý các theo nhu cầu. 

2. Các tin tức đáng lưu ý trong tháng 9 năm 2020 

  • Bộ Công thương ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định về trình tự cấp giấy phép hoạt động điện lực. Thông tin chi tiết về nội dung của Thông tư, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Nghị quyết số 129/NQ-NP ngày 11/09/2020, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Sau Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, để đảm bảo phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo đúng tinh thần của Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 22 tháng 9 năm 2020 Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 7088/BCT-ĐL về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà. Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Vào ngày 25/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020. Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.

3. Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý tháng 9 năm 2020

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1.

Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

01/09/2020 30/10/2020
2. Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên Minh Châu Âu

 

04/09/2020 04/09/2020
3. Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

 

15/09/2020 15/09/2020
4. Nghị định 111/2020/NĐ-CP biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu giai đoạn 2020 – 2022

 

18/09/2020 18/09/2020
5.

Thông tư 21/2020/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

09/09/2020 20/10/2020

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.