Bản tin pháp lý tháng 5, 2021

Bản tin pháp lý tháng 5, 2021

1. Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi 

Trong tháng 5 vừa qua, các nhân sự của chúng tôi đã có những bài viết đáng chú ý, cụ thể:

Cộng sự Trần Châu Hoài Hận với bài viết “Nghĩa vụ thuế thu nhập trong các giao dịch chuyển nhượng vốn góp xuyên biên giới” đăng trên trang điện tử Lexology ngày 09 tháng 5 năm 2021. Bài viết này cung cấp cho Nhà Đầu Tư kiến thức liên quan đến mức thuế đối với chuyển nhượng vốn trực tiếp tại Việt Nam và chuyển nhượng vốn gián tiếp ở nước ngoài. Để đọc toàn bộ bài viết (Tiếng Anh), vui lòng xem tại đây.

Cộng sự Đào Trung Thông với bài viết “Thương mại điện tử tại Việt Nam: Điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài” đăng trên trang điện tử Lexology ngày 09 tháng 5 năm 2021. Bài viết giúp các nhà đầu tư cũng như các công ty có kiến thức chung liên quan đến các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử  mà Nhà Đầu Tư Nước ngoài cần đáp ứng để được đầu tư vào Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết (Tiếng Anh), vui lòng xem tại đây.

Cộng sự Thiều Thị Kiều Thu và Trợ lý pháp lý Cao Duy Khôi với bài viết “Người nước ngoài thận trọng với việc đầu tư bất động sản thông qua cá nhân Việt Nam” đăng trên trang điện tử Lexology ngày 21 tháng 5 năm 2021. Bài viết cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn chung liên quan đến một số rủi ro đối trường hợp đầu tư thông qua cá nhân tại Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết (Tiếng Anh), vui lòng xem tại đây.

Hơn nữa, Khách Hàng có thể truy cập vào https://apolatlegal.com/category/articles để tham khảo thêm bài viết pháp lý khác theo nhu cầu. 

2. Các tin tức đáng lưu ý 

  • Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ Luật Dân Sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Bộ Tài Chính ban hành Thông Tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Bộ Kế Hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, vui lòng tham khảo tại đây.

3. Các văn bản đáng lưu ý có hiệu lực vào tháng 05 và đầu tháng 6 năm 2021

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1.     

Nghị Định số 43/2021/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

31/03/2021 01/06/2021
2.      Nghị Định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 29/03/2021 01/06/2021
3.     

Nghị Định số 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 37 Và Điều 39 Của Luật Việc Làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

19/03/2021 01/06/2021
4.     

Thông tư số 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

31/03/2021 17/05/2021
5.     

Thông tư số 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

31/03/2021 17/05/2021
6.     

Thông tư số  03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 Của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid – 19.

02/04/2021 17/05/2021
7.     

Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

07/04/2021 22/05/2021
8.     

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

15/04/2021 01/06/2021
9.     

Thông tư số 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

07/04/2021 01/06/2021
10.  

Thông tư số 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

19/04/2021 02/06/2021

Tải Bản tin pháp lý tháng 5 tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.