Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên – Sự ổn định trong một thế giới năng động

BÀI VIẾT

Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên – Sự ổn định trong một thế giới năng động

Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên là một điều cần thiết cho các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu được tư vấn pháp lý mà không có bộ phận pháp lý nội bộ, nhưng lo ngại mức chi phí pháp lý có thể vượt quá sự kiểm soát.

legal retainer

Tư vấn pháp lý thường xuyên là gì ?

Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên(TVTX) là dịch vụ pháp lý đặc biệt và phù hợp với các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu được tư vấn pháp lý nhưng không có bộ phận pháp lý nội bộ và lo ngại về mức chi phí quá cao và khó kiểm soát khi thuê luật sư theo từng vụ việc.

TVTX sẽ bao gồm tư vấn trong hầu hết mọi vấn đề pháp lý thường nhật của doanh nghiệp, từ vấn đề lao động đến các giao dịch thương mại, cho đến tài sản sở hữu trí tuệ và vấn đề quản trị doanh nghiệp.

Tất cả sẽ được thực hiện với mức phí cố định hàng tháng.

Tại sao nên chọn Tư vấn pháp lý thường xuyên ?

Được tư vấn trực tiếp bởi các luật sư thành viên: Chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại và email của chính luật sư thành viên phụ trách vụ việc TVTX của bạn, vì thế bạn sẽ luôn biết cần liên hệ với ai khi có vấn đề pháp lý phát sinh.

Chi phí hiệu quả và ổn định: Một mức phí cố định hàng tháng cho hầu hết vấn đề pháp lý thường nhật mà bạn cần. Mức phí có thể điều chỉnh trên cơ sở thoả thuận.

Thời hạn dịch vụ linh hoạt: Nếu bạn không hài lòng với chất lượng TVTX, bạn có thể chấm dứt hợp đồng dịch vụ bằng thông báo trước hai tháng.

Phạm vi dịch vụ đa dạng: Phạm vi TVTX được đề xuất trên nhu cầu thực tế để phù hợp với từng doanh nghiệp và từng mức phí dịch vụ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ TVTX của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: info@apolatlegal.com; hoặc số điện thoại: +84 28 38998683