Apolat Legal tư vấn pháp lý cho một nhà đầu tư Hàn Quốc liên quan đến việc phát triển ứng dụng tại Việt Nam

Apolat Legal tư vấn pháp lý cho một nhà đầu tư Hàn Quốc liên quan đến việc phát triển ứng dụng tại Việt Nam

Apolat Legal đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho một nhà đầu tư Hàn Quốc đang có ý định phát triển và đưa ra thị trường ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm kết nối bệnh viện, spa và trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ với các khách hàng tiềm năng.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Apolat Legal đã thực hiện việc rà soát và thẩm định từng chức năng của ứng dụng để đảm bảo ứng dụng  không gặp bất kỳ trở ngại nào liên quan đến pháp lý khi ra mắt trên thị trường. Đồng thời, Apolat Legal cũng tư vấn và đưa ra các hướng dẫn để khách hàng có thể thực hiện xin cấp các Giấy phép cần thiết liên quan đến ứng dụng của mình.

Apolat Legal đã luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong suốt quá trình hỗ trợ nhà đầu tư. Thông qua việc cung cấp các thông tin pháp lý và khuyến nghị có liên quan, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của Khách hàng, Apolat Legal đã giúp Khách hàng phòng tránh được các rủi ro tiềm ẩn và đẩy nhanh tiến độ ra mắt ứng dụng trên thị trường.

Ông Phạm Hồng Mạnh – Luật sư thành viên của Apolat Legal đã thực hiện tư vấn giao dịch này với sự hỗ trợ của Công sự Đào Trung Thông và Lê Trình Anh Thư.

Send Contact
Call Us