Apolat Legal tư vấn cho việc chuyển nhượng một trong những nhà máy sản xuất bánh lớn nhất tại Việt Nam

Apolat Legal tư vấn cho việc chuyển nhượng một trong những nhà máy sản xuất bánh lớn nhất tại Việt Nam

Apolat Legal đã thực hiện tư vấn cho một trong những nhà sản xuất bánh lớn nhất Việt Nam, sở hữu rất nhiều tài sản, cả hữu hình và vô hình, trong việc chuyển giao toàn bộ nhà máy cho một công ty khác. Trong thương vụ này, có nhiều loại tài sản trong nhà máy được chuyển giao, tuy nhiên, mỗi loại tài sản lại yêu cầu các thủ tục khác nhau để hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, một số tài sản hữu hình cũng được khách hàng sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng. Những điều này đòi hỏi luật sư tham gia phải có kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu sắc về nhiều mọi lĩnh vực mà tài sản chuyển nhượng có liên quan, bao gồm bất động sản, ngân hàng, sở hữu trí tuệ,…

Cái khó của thương vụ này không nằm ở kỹ năng soạn thảo thỏa thuận hay đàm phán để đạt được sự đồng thuận ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản giữa các bên; mà là về cách các Luật sư tư vấn xác định quy trình chuyển nhượng tại thời điểm ký kết hợp đồng và điều chỉnh quy trình phù hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng, và thương lượng các khoản thanh toán để bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng trong giao dịch chuyển nhượng.

Ông Đinh Quang Long – Luật sư Điều hành của Apolat Legal đã tư vấn giao dịch này với sự hỗ trợ của Chuyên viên Pháp lý Thiều Thị Kiều Thu, Trợ lý Nguyễn Vũ Hoàng Long.