Apolat Legal thông báo kỳ nghỉ du lịch 2021

Apolat Legal thông báo kỳ nghỉ du lịch 2021

[THÔNG BÁO]
Apolat Legal trân trọng thông báo kỳ nghỉ du lịch vào thời gian như sau:
Từ thứ Năm ngày 7/1/2021 đến thứ Bảy ngày 9/1/2021.
Apolat Legal sẽ làm việc lại từ thứ 2 ngày 11/1/2021.
Quý Khách Hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trước hoặc sau thời gian trên.
Trân trọng cảm ơn!
Apolat Legal.