Apolat Legal tham gia hiệp hội Luật châu Á và Thái Bình Dương (LawAsia)

Apolat Legal tham gia hiệp hội Luật châu Á và Thái Bình Dương (LawAsia)

LawAsia là một hiệp hội khu vực gồm các luật sư, thẩm phán, các tổ chức pháp lý, chủ trương cho các lợi ích và mối quan tâm về luật pháp châu Á và Thái Bình Dương.

Trong hơn năm mươi năm, LawAsia đã hoạt động như một nền tảng để thúc đẩy trao đổi kiến thức pháp lý chéo; như một tiếng nói của nghề luật để khuyến khích tuân thủ các nguyên tắc được tổ chức lẫn nhau của pháp quyền, liêm chính nghề nghiệp và bảo vệ quyền con người.

Ngày 12/12/2019 vừa qua, Apolat Legal đã chính thức gia nhập LawAsia – hiệp hội Luật dành cho các nước châu Á và Thái Bình Dương.

Hơn 5 năm phát triển, Apolat Legal đang từng bước khẳng định vị thế và vai trò trên trường quốc tế, góp tiếng nói vào môi trường Luật pháp chung cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Apolat Legal thực hiện chiến lược mở rộng ngoai giao, tăng cường hợp tác với nhiều hiệp hội, tổ chức ngành nghề Luật có uy tín trong khu vực và trên thế giới như: LawAsia, Asialaw Network, Ip-coster, Iplink-Asia,…

Với việc tham gia vào LawAsia, Apolat Legal mong muốn được kết nối trong cộng đồng Luật khu vực và thế giới.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.