Apolat Legal là đơn vị tư vấn cho thương vụ mua bán và sáp nhập của công ty cổ phần Phú Mỹ Vinh

Apolat Legal là đơn vị tư vấn cho thương vụ mua bán và sáp nhập của công ty cổ phần Phú Mỹ Vinh

Apolat Legal là đơn vị tư vấn pháp lý cho một công ty đi đầu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch tại tỉnh Long An, Việt Nam (“Công Ty Mục Tiêu”) và các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Mục Tiêu trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần cho một Nhà Đầu Tư Malysia thuộc sở hữu gián tiếp của tập đoàn Rohas Tecnic Berhad (“Nhà Đầu Tư”).

Vào thời điểm bắt đầu giao dịch, Công Ty Mục Tiêu đang là chủ đầu tư, nhà quản lý và chủ sở hữu đối với 02 dự án nhà máy xử lý nước tại tỉnh Long An, Việt Nam. Trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần này, có hai vấn đề pháp lý mấu chốt: vấn đề đầu tiên là Công Ty Mục Tiêu có phải chuyển từ hình thức nhà nước giao đất sang thuê đất nếu chuyển đổi thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không, vì theo quy định của Luật Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là chủ thể không được sử dụng đất dưới hình thức nhà nước giao đất, nhưng mặt khác, lại không có quy định rõ ràng nào về thủ tục được áp dụng để thay đổi hiện trạng pháp lý của khu đất trong trường hợp này; vấn đề nổi trội thứ hai là việc chia các điều kiện tiên quyết thành những nhóm để hoàn thành trong từng giai đoạn cụ thể, tương ứng với tiến độ giải ngân tiền đầu tư để đảm bảo quyền lợi của Các Cổ Đông Bán và Công Ty Mục Tiêu cũng như khả năng thành công của giao dịch.

Với vai trò là đơn vị tư vấn cho Công Ty Mục Tiêu, Apolat Legal đã tiến hành rà soát các tài liệu pháp lý nội bộ cũng như việc tuân thủ của Công Ty Mục Tiêu đối với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về mặt pháp lý có thể ngăn cản giao dịch chuyển nhượng vốn giữa các Bên. Bên cạnh đó, Apolat Legal cũng cùng với đại diện của Công Ty Mục Tiêu tham gia các buổi họp đàm phán với Nhà Đầu Tư, đưa ra ý kiến tư vấn trực tiếp tại buổi họp cũng như đối với các nội dung thỏa thuận được ghi nhận tại tài liệu chuyển nhượng giữa Các Cổ Đông Bán của Công Ty Mục Tiêu và Nhà Đầu Tư.