Apolat Legal ký thỏa thuận hợp tác với công ty luật Tanna Law

Apolat Legal ký thỏa thuận hợp tác với công ty luật Tanna Law

Ngày 08/12/2019, Apolat legal đã ký Thỏa thuận hợp tác với Công Ty Luật Tanna Law – một công ty Luật tại Mỹ do Luật sư Ấn Độ là Ông Chetan P. Tanna điều hành, chuyên cung cấp dịch vụ Visa nhanh và làm thủ tục định cư tại Mỹ cho nhiều công dân muốn sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hơn nữa, Tanna Law hỗ trợ các Nhà đầu tư Ấn Độ trong việc xúc tiến thương mại tại các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại website: https://tannalaw.com/tannaus/

Ngoài ra, Apolat Legal và Công ty Luật TNHH Nguyễn và Cộng Sự (“Nguyễn và Cộng sự”) cùng liên kết và hợp tác với Tanna Law để có thể hỗ trợ các cá nhân/ tổ chức Ấn Độ thực hiện các dự án tại Việt Nam.

Cụ thể, Ngày 13/01/2020,  đại diện Apolat Legal, Nguyễn và Cộng sự; và Tanna Law đã có buổi viếng thăm Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về định hướng hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức/ cá nhân Ấn Độ để đẩy mạnh phát triển đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.