Apolat Legal đã tiến hành thẩm tra pháp lý và tư vấn về giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) đối với một dự án điện gió 50MW tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Apolat Legal đã tiến hành thẩm tra pháp lý và tư vấn về giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) đối với một dự án điện gió 50MW tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Apolat Legal đã tư vấn cho một công ty tư nhân với cổ phần hữu hạn được đăng ký tại Hồng Kông để cung cấp thẩm tra pháp lý và tư vấn pháp lý cho một dự án điện gió 50MW mục tiêu tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam và thực hiện các thỏa thuận M&A.

Việc thẩm tra và tư vấn pháp lý về M&A bao gồm hình thức đầu tư của dự án trên ở Việt Nam, thẩm quyền phê duyệt, giấy phép và chấp thuận cần thiết của dự án đầu tư điện gió, tình trạng pháp lý của khu đất dự án, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, giá điện của dự án điện gió để đấu nối vào lưới điện, mạng lưới truyền tải điện, hợp đồng mua bán điện (PPA).

Apolat Legal cũng đã tư vấn về các vấn đề pháp lý /rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến việc thành lập và vận hành dự án nói trên, tính hợp pháp của giấy phép/phê duyệt đã được cấp, đánh giá rủi ro pháp lý và khuyến nghị của chúng tôi cho mục đích thực hiện giao dịch M&A.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.