Ấn phẩm

Covid-19 Cẩm nang pháp lý cho doanh nghiệp

apolat legal

Việc bùng phát đại dịch Covid-19 trong thời gian qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cả con người và kinh tế tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Nhận thấy những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với nền kinh tế, cũng như thấy được sự lúng túng của các doanh nghiệp khi xử lý các vấn đề khủng hoảng phát sinh trong thời kỳ dịch bệnh, Apolat Legal phát hành “Cẩm nang pháp lý cho doanh nghiệp mùa dịch COVID-19” này nhằm cung cấp một công cụ tham khảo về các quy định pháp lý hữu ích mà doanh nghiệp có thể áp dụng để giải quyết những khó khăn trong giai đoạn này.

Bằng việc tổng hợp các quy định pháp luật trọng yếu về các vấn đề thường phát sinh của doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, chúng tôi tin rằng cuốn cẩm nang này sẽ là một công cụ tham khảo pháp lý hữu ích cho các doanh nghiệp lập phương án ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong và sau đại dịch, để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Cẩm nang Thành lập doanh nghiệp

apolat legal

Từ khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007, môi trường pháp lý của Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực. Đặc biệt, sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 và Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 đã tạo ra một khung pháp lý quan trọng cho việc kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài.

Kể từ khi Luật Doanh nghiệp 2014 (Sau đây gọi tắt là “LDN”) và Luật Đầu tư 2014 (Sau đây gọi tắt là “LĐT”) có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới có dấu hiệu tăng lên đáng kể, theo số liệu thống kê từ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư) tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2019 là 177.560 doanh nghiệp (tăng 7,4% so với năm 2018), bao gồm: 138.139 doanh nghiệp thành lập mới và 39.421 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo đó, trung bình mỗi tháng có 14.797 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Thành lập Doanh nghiệp là công việc đầu tiên để các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. “Doanh nghiệp” được định nghĩa như sau: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.