04 cân nhắc giữa việc tổ chức bộ phận pháp lý nội bộ và thuê ngoài dịch vụ pháp lý thường xuyên

04 cân nhắc giữa việc tổ chức bộ phận pháp lý nội bộ và thuê ngoài dịch vụ pháp lý thường xuyên

Ngày nay, bản chất và cấu trúc giao dịch ngày càng đa dạng và phức tạp do sự chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngày càng mở rộng. Nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh đa dạng, doanh nghiệp rất cần có sự hỗ trợ, tư vấn về pháp luật. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang đắn đo khi đứng trước việc lựa chọn rằng nên có một bộ phận pháp chế nội bộ hay sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của công ty luật?

Dưới đây là một số khía cạnh mà doanh nghiệp có thể cân nhắc khi quyết định tổ chức bộ phận pháp lý nội bộ của doanh nghiệp hay thuê ngoài dịch vụ pháp lý thường xuyên:

1. Sự chuyên môn hóa

Nhân sự trong bộ phận pháp lý nội bộ chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát tuân thủ doanh nghiệp, soạn thảo và lập ra các quy tắc, quy định được sử dụng trong phạm vi doanh nghiệp. Các nhân sự này sẽ có chuyên môn nhất định trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh của chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi đối mặt với một lĩnh vực mới hoặc đứng trước sự thay đổi liên tục của pháp luật, tính chuyên môn sâu và hiệu quả xử lý công việc của nhân sự nội bộ có thể không còn đáp ứng được.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên tại công ty luật có thể tận dụng được nguồn nhân lực, kinh nghiệm, khả năng tư vấn chuyên sâu của đội ngũ luật sư của công ty luật sư trong tất cả các lĩnh vực mà công ty luật đó phụ trách. Đồng thời, với tính chất hành nghề chuyên sâu, các công ty luật thông thường sẽ cập nhật thông tin  nhanh chóng về sự thay đổi của quy định pháp luật và quan điểm thực tiễn của cơ quan quản lý, toà án và các bên khác trong một vấn đề pháp lý chưa rõ ràng.

2. Kinh nghiệm

Luật sư tại công ty luật được tiếp xúc, làm việc với đa dạng khách hàng và đa dạng lĩnh vực. Điều này tạo điều kiện để họ nghiên cứu luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau khá thường xuyên. Vì thế, kiến thức pháp luật và kinh nghiệm giải quyết của công ty luật vừa có tính chiều sâu – khả năng tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực cụ thể, và vừa có ưu thế về chiều rộng – kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, nhân sự trong bộ phận pháp lý nội bộ của doanh nghiệp thường làm việc với các khách hàng nằm trong phân khúc khách hàng của doanh nghiệp hoặc các vụ việc trong chính ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, kinh nghiệm thực tiễn của bộ phận pháp chế nội bộ ít nhiều sẽ bị hạn chế.

3. Chi phí

Để tổ chức một bộ phận pháp lý nội bộ, công ty có phải trả lương, phụ cấp và các chi phí phúc lợi liên quan, bố trí chỗ ngồi làm việc, thiết bị văn phòng,…Điều này đòi hỏi một ngân sách chi phí gia tăng theo thời gian (tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thưởng định kỳ, tiền thưởng cuối năm, phúc lợi, chế độ chính sách khác). Trong khi đó, khi sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên, doanh nghiệp sẽ chỉ phải chi trả một mức phí cố định hàng tháng. Việc quản trị chi phí sẽ đơn giản hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ tinh giản được bộ máy tổ chức nội bộ, tập trung tối đa cho các mục tiêu kinh doanh.

4. Phạm vi trách nhiệm

Mặc dù nhân sự của bộ phận pháp chế nội bộ có nghĩa vụ rà soát, đề xuất các phương án để hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nhưng, suy cho cùng, doanh nghiệp vẫn phải tự chịu trách nhiệm cuối cùng. Trong khi đó, công ty luật mang đến một sự cam kết nhất định và chịu trách nhiệm với tính chính xác trong ý kiến tư vấn của mình.