02 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp

02 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp

1. 02 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 855/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Phụ Lục I được ban hành kèm theo Quyết định này có bao gồm 02 thủ tục hành chính mới cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là:

  • Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp.

Ngoài ra, Quyết định 855/QĐ-BKHĐT còn sửa đổi, bổ sung và thay thế 54 thủ tục hành chính, bãi bỏ và hủy bỏ công khai 19 thủ tục hành chính. Trong đó, một số thủ tục hành chính về thành lập, hoạt động của doanh nghiệp bị bãi gồm:

  • Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp;
  • Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);
  • Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng.

Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2021. 

2. Hướng dẫn mới về Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 

Vào ngày 29/06/2021, Chính phủ ban hành nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Theo đó, Nghị định hướng dẫn cụ thể về các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân. Cụ thể, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng một trong các loại giấy tờ, tài liệu như:

– Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở);

– Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);

– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

– Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán…

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về:

  • Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; của người không có nơi thường trú, tạm trú;
  • Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú;
  • Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  • Các thông tin được quy định trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân, bao gồm: Số hồ sơ cư trú; nơi thường trú, tạm trú, tình trạng khai báo tạm vắng, nơi ở hiện tại, nơi lưu trú, quan hệ với chủ hộ, số định danh cá nhân, giới tính, quê quán, dân tộc, tình trạng hôn nhân, tiền án…

Nghị định 62/2021/ND-CP có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2021.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.