Tham gia cùng chúng tôi

Quy trình tuyển dụng

1. Nộp đơn trực tuyến

2. Kiểm tra năng lực

3. Phỏng vấn

Liên hệ

Yêu cầu công việc

Chúng tôi luôn tìm kiếm các cá nhân có thể kết hợp được thành tích học tập ấn tượng với những kỹ năng thực tế xuất sắc. Dù vậy, phẩm chất và bản sắc cá nhân luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu tại Apolat Legal. Chúng tôi luôn luôn đề cao những cá nhân có thể mang lại giải pháp rõ ràng cho các tình huống phức tạp, những cá nhân thể hiện được các cam kết rõ ràng trong chất lượng tư vấn và là những cá nhân có thể giải quyết vấn đề thực tế trên nền tảng lý thuyết tốt. 

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Marketing 04/2018

Thành phố Hồ Chí Minh, Viêt Nam

Thực tập sinh 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hành chính kế toán 10/2017 (Đã đóng)

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam