Quy định về tạm giữ hành chính đối với người gây rối trên máy bay đã rời sân bay