Dịch vụ Đòi nợ có được xem là một ngành nghề kinh doanh hợp pháp hay không?