Luật sư

ĐINH QUANG LONG
Luật sư điều hành

T: +84919963977
E: long.dinh@apolatlegal.com
Đinh Quang Long là giám đốc điều hành của Công ty và là trưởng nhóm tư vấn đầu tư. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng như thương mại quốc tế, tư vấn tuân thủ cho các công ty.
PHẠM HỒNG MẠNH
Luật sư thành viên

T: +84932014986
E: manh.pham@apolatlegal.com
Phạm Hồng Mạnh hoạt động tư vấn về pháp lý bất động sản, các vấn đề liên quan đến pháp luật xây dựng và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
PHẠM THỊ THOA
Luật sư thành viên

T: +84918950066
E: thoa.pham@apolatlegal.com
Phạm Thị Thoa là chuyên gia tư vấn về luật sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, bà Thoa còn hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề về luật doanh nghiệp, đàm phán và thủ tục phá sản.
LÊ VĂN THANH
Luật sư thành viên

T: +84944745729
E: thanh.le@apolatlegal.com
Lê Văn Thanh có kinh nghiêm chuyên sâu về các lĩnh vực doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình, tranh chấp dân sự. Hơn nữa, ông còn tư vấn về pháp luật doanh nghiệp.
KIỀU ANH VŨ
Luật sư

T: +84949761861
E: vu.kieu@apolatlegal.com
Với kinh nghiệm chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm, Kiều Anh Vũ đã tư vấn pháp lý cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước trong các lĩnh vực kinh doanh – thương mại, đầu tư, M & A, dân sự, lao động và các lĩnh vực pháp lý khác.
PHẠM THIÊN VŨ
Luật sư

T:  +84909378901
E: vu.pham@apolatlegal.com
Phạm Thiên Vũ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, hôn nhân và gia đình, hợp đồng và tư vấn doanh nghiệp.
NGUYỄN HỒ ZDU
Luật sư

T:  +84868949509
E: Zdu.nguyen@apolatlegal.com
Nguyễn Hò Zdu tốt nghiệp Thạc sỹ luật và là Luật sư điều hành chi nhánh Apolat Legal tại Long An. Ông có nhiều kinh nghiệm trong pháp luật doanh nghiệp, thương mại và bất động sản
ĐÀO TRUNG THÔNG
Chuyên viên pháp lý

T: +841227164449
E: thong.dao@apolatlegal.com
Đào Trung Thông có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.
BÙI BÍCH PHƯƠNG
Chuyên viên pháp lý

T: +84933632693
E: phuong.bui@apolatlegal.com
Bùi Bích Phượng có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại quốc tế và thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.
THIỀU THỊ KIỀU THU
Chuyên viên pháp lý

T: +841678513939
E: thu.thieu@apolatlegal.com
Thiều Thị Kiều Thu có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật công ty và sở hữu trí tuệ.
PHẠM BÍCH TRINH
Chuyên viên pháp lý

T: +84965906539
E: trinh.pham@apolatlegal.com
Phạm Bích Trinh có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại, hợp đồng và tuân thủ pháp luật của công ty.
LÊ THỊ ANH THƯ
Chuyên viên pháp lý

T: +841699074195
E: thu.le@apolatlegal.com
Lê Thị Anh Thư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng, pháp luật doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật của công ty.