Câu chuyện về
Apolat Legal

Sáng tạo – Hiệu quả - Chuyên nghiệp

about-icon-1       about-icon-2      about-icon-3

Apolat Legal là một công ty luật địa phương có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm, sự am hiểu sâu về địa phương của chúng tôi cùng với các luật sư có đủ khả năng tiếng Anh giúp khách hàng của chúng tôi tự tin trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào. Bằng cách đại diện cho khách hàng của mình hàng ngày, chúng tôi dự liệu những gì họ muốn, cung cấp những gì họ cần và giúp khách hàng đạt được lợi ích của mình.

Tổng quan

Văn hóa công ty

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Chúng tôi là một công ty luật tcung cấp đầy đủ dịch vụ hành nghề tại Việt Nam. Chúng tôi được khách hàng tin tưởng để cung cấp cho họ những lời khuyên về pháp lý và thương mại sáng tạo có tiêu chuẩn và thực tiễn quốc tế cao nhất trong bối cảnh Việt Nam.

Khác với hệ thống luật pháp trên thế giới, trong hệ thống luật pháp Việt Nam, khoảng cách giữa luật pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật là tương đối lớn. Vấn đề này đòi hỏi luật sư ở Việt Nam phải hiểu luật pháp và nắm bắt chính sách quản lý (bằng văn bản hoặc không bằng văn bản) của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi có những luật sư và luật gia có kỹ năng, kinh nghiệm nhiều năm và có thể đánh giá rủi ro pháp lý cho khách hàng tại Việt Nam và cung cấp các giải pháp thực tế nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro đó.

Thị trường toàn cầu ngày nay không đơn giản chỉ có nghĩa là có văn phòng tại các thành phố quan trọng trên thế giới. Đối với chúng tôi, điều đó còn có nghĩa là kết hợp các nguồn lực quốc tế và chuyên môn của ngành để làm việc trực tiếp qua các giao dịch xuyên biên giới trên các thị trường và khu vực quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi.

Tải về Brochure

Văn hoá của chúng tôi được củng cố bởi một tập hợp các giá trị, các chính sách hỗ trợ và các quy trình, cho phép các thái độ và hành vi phù hợp lan truyền trên khắp mạng lưới. Chúng tôi thúc đẩy một nền văn hoá trong đó tư vấn được khuyến khích và công nhận là một thế mạnh.
Là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi được công nhận vì quan điểm tiến bộ và táo bạo của chúng tôi trong việc áp dụng các sáng kiến mới và chúng tôi coi trọng trách nhiệm đó. Apolat Legal tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, các sự kiện văn hoá, các sự kiện thể thao, và tìm cách góp phần vào thành công của người khác.

Tìm hiểu thêm

Bộ quy tắc đạo đức của Apolat vạch ra các tiêu chuẩn đạo đức mà Apolat Legal yêu cầu. Quy tắc ứng xử áp dụng cho tất cả các đối tác và nhân viên Apolat Legal – bất kể chức vụ hoặc vị trí nào – và đóng vai trò như một lộ trình để giúp hướng dẫn hành động và hành vi trong khi làm việc tại Apolat Legal. Nó đưa ra các quy tắc đạo đức cơ bản và nêu bật các nguồn lực có sẵn để giúp các đối tác và nhân viên hiểu và duy trì các nguyên tắc đó.

Tìm hiểu thêm
Tải PDF