Doanh nghiệp và M&A

Là một công ty luật kinh doanh, khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, như sản xuất, bất động sản, xây dựng, giải trí, bảo hiểm, hàng tiêu dùng, … Chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ khách hàng của mình trong việc thành lập, quản lý, vốn hóa và giải quyết vấn đề về kiểm soát quyền hoạt động kinh doanh và quản lý.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài bao gồm phạm vi rộng từ hỗ trợ nghiên cứu thị trường, định lượng lợi ích và rủi ro liên quan đến chính sách đầu tư của Chính phủ, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư ở Việt Nam hoặc các nước khác. Trong nhiều trường hợp, khả năng làm việc của chúng tôi với người dân địa phương và kinh nghiệm dày dạn của các luật sư thành viên đã làm cho chính quyền địa phương và các đối tác thuận lợi hơn trong việc đạt được một thỏa thuận, giải quyết các bế tắc và đã góp phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Apolat Legal bao gồm:

  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs);

  • Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  • Mua lại và Sáp nhập;

  • Thẩm định pháp lý;

  • Luật sư nội bộ;

  • Tuân thủ & Quản trị Doanh nghiệp;

  • Tái cấu trúc doanh nghiệp,…

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ vói chúng tôi qua email info@apolatlegal.com hoặc tại đây.