Chính sách bảo mật

Apolat Legal cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Người Sử Dụng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng), Người Sử Dụng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Apolat Legal thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Người Sử Dụng.

 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Các thông tin thu thập thông qua ApolatLegal.com nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ Người Sử Dụng khi sử dụng ApolatLegal.com;
  • Cung cấp cho Người Sử Dụng thông tin mới nhất trên ApolatLegal.com;
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của ApolatLegal.com;
  • Thực hiện các bản khảo sát Người Sử Dụng.

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại ApolatLegal.com, Người Sử Dụng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin (Họ tên cá nhân, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, các vấn đề nội bộ của tổ chức, …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. ApolatLegal.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Apolat Legal cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Người Sử Dụng xem, số links (liên kết) mà Người Sử Dụng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến địa chỉ Apolat Legal. Apolat Legal cũng có thể thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Người Sử Dụng sử dụng mỗi khi truy cập vào Apolat Legal như tên Browser, thời gian truy cập,…

 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP

Apolat Legal thu thập và sử dụng thông tin của Người Sử Dụng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, Apolat Legal có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người Sử Dụng dưới các hình thức như: gởi báo cáo pháp lý, khuyến nghị pháp lý, cập nhật pháp luật, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, Người Sử Dụng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới.

 

CHIA SẺ THÔNG TIN

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin như đã nêu trong chính sách này, Apolat Legal cam kết sẽ không tiết lộ thông tin mà Người Sử Dụng đã cung cấp cho bất cứ bên nào khác.

Trong một số trường hợp, Apolat Legal có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu hoặc cung cấp dịch vụ và khi đó thông tin của Người Sử Dụng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án hoặc cung cấp dịch vụ. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án hoặc cung ứng dịch vụ.

Apolat Legal có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của Người Sử Dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) khi có yêu cầu hợp pháp của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Người Sử Dụng khác.

 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Khi gửi thông tin của mình cho Apolat Legal, Người Sử Dụng đã đồng ý với các điều khoản mà Apolat Legal đã nêu ở trên, Apolat Legal cam kết bảo mật thông tin của Người Sử Dụng bằng mọi cách thức có thể và hợp lý. Apolat Legal sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau trong khả năng nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Apolat Legal không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Người Sử Dụng cung cấp cho Apolat Legal sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, Apolat Legal không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin của Người Sử Dụng cũng như các trường hợp Người Sử Dụng chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu Người Sử Dụng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Apolat Legal đề nghị Người Sử Dụng không nên sử dụng Apolat Legal vào bất kỳ mục đích nào của mình.

 

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

Apolat Legal hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong Chính Sách Bảo Mật này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Apolat Legal cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Người Sử Dụng (nếu có).

Nội dung “Chính Sách Bảo Mật” này chỉ áp dụng tại Apolat Legal, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại Apolat Legal. Apolat Legal khuyến khích Người Sử Dụng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các website của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cho các trang web đó. Apolat Legal không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của website thuộc bên thứ ba.

Vì vậy, Người Sử Dụng đã đồng ý rằng, khi sử dụng Apolat Legal sau khi chỉnh sửa nghĩa là Người Sử Dụng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, Apolat Legal đề nghị Người Sử Dụng nên xem trước nội dung Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập các nội dung khác trên Apolat Legal cũng như Người Sử Dụng nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính Sách Bảo Mật” của từng website mà Người Sử Dụng đang truy cập.

 

LIÊN HỆ

Apolat Legal luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người Sử Dụng về “Chính Sách Bảo Mật” này. Nếu Người Sử Dụng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ với Apolat Legal.